Brankári
Marko
Šimka
Martin
Budinský
Záložníci
Jakub
Pánis
Dominik
Hogaj
Ema
Kluvancová
Samuel
Hogaj
Filip
Lagin
Lukáš
Mikula
Obrancovia
Luboš
Noska
Dominik
Ondrejička
Jakub
Štefák
Samuel
Barta
Tomáš
Ferenčík
Martin
Hájek
Martin
Noska
Patrik Lucas
Uhlár
Lukáš
Kotula
Patrícia
Hajeková
Útočníci
Jozef
Hrdý
Artur
Blaho
Roman
Javorček
Dávid
Sladkay
Matúš
Blaho
Timotej
Hurtiš
Vladimír
Ilanovský